TargetPay.com klaar voor SEPA iDEAL/Automatische Incasso

Beste Affiliate / Dear Affiliate,

(for English see below)

Onze online betaalmethode iDEAL is gereed voor het Europese betalingsverkeer. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar een uniform Europees betalingsverkeer. De SEPA-verordening verplicht alle banken en gebruikers van betaaldiensten uiterlijk 1 februari 2014 aan de Europese standaarden te voldoen. Targetpay.com zal op 25 juli / 10 uur de iDEAL interface overzetten op de nieuwe SEPA aansluiting. U hoeft verder niets te doen TargetPay.com zorgt voor een probleemloze overgang.

Voor Automatische incasso hoeft u alleen maar na te gaan of uw systeem IBAN kan opslaan op de plaats waar nu het Nederlandse rekeningnummer voorkomt.

Vragen/opmerkingen?

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan via ons techsupport team op techsupport@targetmedia.nl


TargetPay.com SEPA ready for iDEAL/Direct Debit

Our online payment method iDEAL is now ready for European payment transactions. This marks an important steps towards uniform European financial traffic. The SEPA ordinance obligates all banks and users of payment services to meet the European terms at the latest by February 1st, 2014. TargetPay.com wil switch the iDEAL interface over to the new SEPA connection on July the 25th at 10:00 AM. You are not required to do anything, TargetPay.com will provide a smooth transition.

For Direct Debit you only have to check if your system can save IBAN on the location where the Dutch account number is currently found.

Questions/remarks?

Please feel free to contact us should you have any questions with regards to the above. You can reach our tech support team at techsupport@targetmedia.nl

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.