IP adres verandering TargetMedia en Server onderhoud

Introductie
TargetMedia is continu bezig met verbetering van onze hard- en software en daarmee samenhangend zijn wij nu in een afrondende fase beland van de installatie van een nieuw serverpark in ons datacentrum. Helaas kan deze overgang niet zonder onderbreking plaatsvinden.

Hierdoor zal in de nacht van maandag 14 december op dinsdag 15 december tussen 01:00 en 05:00 uur het verkeer een onderbreking van ongeveer 3 uur hebben.

Dit heeft tot gevolg dat pincodes van de betaalmodules van TargetPay.com en TargetSMS niet kunnen worden gevalideerd, de statistieken later worden bijgewerkt en de MO sms berichten pas later worden afgeleverd.
Het aanbieden van MT berichten zal gedurende deze tijdstippen niet mogelijk zijn. We willen u daarom verzoeken om MT berichten zelf te queue-en en af te leveren als de servers weer volledig werken. De nieuwe servers zullen onze performance en stabiliteit ten goede komen.

Wijziging IP adres
Daarnaast zal het IP adres van een deel van onze servers veranderen. Dit heeft vooral consequenties voor klanten die de scripts beveiligd hebben met een controle op het IP adres zoals bij SMS-2-Web, de SMS gateway abonnement en de SMS gateway voor eenmalige diensten. Het kan ook zijn dat u een aanroep doet naar onze servers waarbij gebruik gemaakt wordt van een IP adres i.p.v. een URL.

De onderstaande toevoegingen kunt u vanaf nu al doorvoeren. We adviseren u om hier niet mee te wachten tot dinsdag.

Wat moet u doen om de diensten zonder problemen door te laten lopen:

1: check of u gebruik maakt van whitelisting in de scripts die door TargetPay, TargetSMS of Ringtonio worden aangeroepen. Voeg naast bestaande IP adres 195.140.234.120 het volgende adres 89.184.168.65 toe. Het gaat hierbij om instellingen uit de volgende documentatie:

http://www.targetsms.nl/contactsms/web/docu

http://www.targetsms.nl/docs/TS001-NonSubscription.pdf

http://www.targetsms.nl/docs/TS002-Subscription.pdf

2: check of u gebruik maakt van .htaccess bestanden met daarin IP adres 195.140.234.120 en voeg 89.184.168.65 toe.

3: indien u een IP adres van ons aanroept dan moet u dit vervangen door een URL. De URL’s staan in de documentatie op www.targetpay.com, www.targetsms.nl en www.ringtonio.nl

Vragen en status update
Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u mailen naar techsupport@targetmedia.nl Tijdens de werkzaamheden zullen wij u op de hoogte houden van de status op http://www.targetsms.nl/current, https://www.targetpay.com/networkstatus , http://www.ringtonio.nl/current

This entry was posted in Network Status, News, Ringtonio, TargetPay, TargetSMS and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.